ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

PEDAGOGICKY ZBOR

                           Meno učiteľa                         Trieda                                                                                             Aprobácia

Patrícia Kelčáková

pedagogický asisitent

   Mgr. Tatiana Židziková 

0..ročník

špeciálna pedagogika

Mgr. Barníková Monika

2. , 3. a 4. ročník

psychopédia – pedagogika mentálne postihnutých

etopédia – pedagogika psychosociálne narušených

Bc. Černegová Alena

vychovávateľka

vychovávateľstvo

Mgr. Dziabová Iveta

4.ročník

SJL, ETV - NBV

PaedDr. Kulanová Agáta

2.ročník

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

psychopédia – pedagogika mentálne postihnutých

Mgr. Nováková Alena

3. ročník

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Miškocová Alena MD

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a etopédia - pedagogika psychosociálne narušených

psychopédia - pedagogika mentálne postihnutých

Mgr. Alexander Sluk

1.ročník

biológia - telesná výchova

Mgr. Dominika Slivková 

MD  pedagogika mentálne a psychosociálne narušených 

Mgr.Ľubodmír Mitro

1.ročník slovenský jazyk a lieteratúra, Dejepis, Občianská výchova