ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

Rada školy

Za rodičov:

Slavomíra Demeterová

Lucia Ferencová

Emil Ferenc

František Ferenc

Za zriaďovateľa:

Bohuslav Kopej

Juraj Goroľ

Emil Grundza

Za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Iveta Dziabová

PaedDr. Agáta Kulanová

Za nepedagogických zamestnancov:
Marcela Drábová

FUNKCIE V RADE ŠKOLY:
Predseda:
Mária Micanková

Zapisovateľka:

Marcela Drábová