ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

TRIEDY

I. trieda - špeciálna trieda - 2. a 3. .ročník: tr. učiteľka Mgr. Monika Barníkova

II. trieda - 0. ročník: tr. učiteľ Mgr. Alexander Sluk

III.trieda - špeciálna trieda - 1. a 4.ročník: tr. učiteľka Mgr. Tatiana Židzíková

IV. trieda - 1. ročník: tr. učiteľka PaedDr. Agáta Kulanová

V. trieda - 3. ročník: tr. učiteľka Mgr. Iveta Dziabová

VI. trieda - 2. ročník: tr. učiteľka Mgr. Alena Nováková