ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

TRIEDY

I. trieda - špeciálna trieda - 2., 3. a 4. ročník: tr. učiteľka Mgr. Monika Barníková

II. trieda - 2. ročník: tr. učiteľka PaedDr. Tatiana Gerbocová

III.trieda - 1.ročník: tr. učiteľka Mgr. Tatiana Židziková

IV. trieda - 4. ročník: tr. učiteľka PaedDr. Agáta Kulanová

V. trieda - 3. ročník: tr. učiteľka Mgr. Iveta Dziabová

VI. trieda - 1. ročník: tr. učiteľka Mgr. Alena Nováková