ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultácie pre rodičov v školskom roku 2021/2022

Meno učiteľa Trieda Deň v mesiaci Čas Konzultačná miestnosť
Mgr. Monika Barníková I. pondelok 1300 - 1330 I. trieda
PaedDr. Tatiana Gerbocová II. pondelok 1300 - 1330 II. trieda
Mgr.Tatiana Židziková III. pondelok 1300 - 1330 III. trieda
PaedDr. Agáta Kulanová  IV. pondelok 1300 - 1330 IV. trieda
Mgr. Iveta Dziabová V. pondelok 1300 - 1330 V. trieda
Mgr. Alena Nováková VI. pondelok 1300 - 1330 VI. trieda
Mgr. Jaroslav VarcHola pondelok 1300 - 1330 riaditeľňa