ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

PEDAGOGICKY ZBOR

                                                 Meno učiteľa                                                                        Trieda                                                                                             

Mgr. Anna Hančárová

pedagogický asisitent

   Mgr. Tatiana Židziková 

1. ročník

učiteľka

Mgr. Barníková Monika

2., 3. a 4. ročník

učiteľka

Bc. Černegová Alena

ŠKD

vychovávateľka

Mgr. Dziabová Iveta

3.ročník

učiteľka

PaedDr. Kulanová Agáta

4.ročník

učiteľka

Mgr. Nováková Alena

1. ročník

učiteľka

Mgr. Miškocová Alena MD

Mgr. Jaroslav Varchola

riaditeľ

riaditeľ

Mgr. Dominika Slivková 

MD   

PaedDr. Tatiana Gerbocová

1.ročník učiteľka