ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

VEDENIE ŠKOLY


Riaditeľ školy: Mgr. Jaroslav Varchola

Kontakt:  zszbudskedlhe@gmail.com

tel. číslo: 057/77 97 007

               0915 037 706