ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

O ŠKOLE


Základná škola v Zbudskom Dlhom je neplnoorganizovaná škola s dennou prevádzkou, ktorá poskytuje požadované vzdelanie približne 70 žiakom z obce Zbudské Dlhé. V škole je zriadená učebňa informatiky.

Pôvodná budova základnej školy, ktorá bola postavená v roku 1970 je situovaná na hornom okraji obce na peknom rozľahlom pozemku v blízkosti kostola a fary. Budova je postavená z drevotriesky, v roku 2005 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Bola zateplená, staré drevené okná boli vymenené za plastové, vymenili sa podlahy v jednotlivých miestnostiach školy. Došlo k zmene vykurovania z lokálneho tuhého vykurovania na ústredné plynové vykurovanie. V roku 2012 sa vynovil interiér školy. V roku 2013 bola škola zateplená a v roku 2014 a 2015 boli zrekonštruované priestory kuchyne a chodby a v celej škole bola vymenená podlaha.

Súčasťou školy je priestranný školský dvor, ktorý slúži žiakom na športové a pohybové aktivity, relaxáciu a oddych. V roku 2013 bol v areáli školy postavený altánok a taktiež prešlo rekonštrukciou školské ihrisko.
V Základnej škole Zbudské Dlhé sa poskytuje výchova a vzdelávanie v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.322/2008 Z.z. Cieľom edukačného procesu je čo najvšestrannejší rozvoj osobnosti žiakov a dosiahnutie čo najvyššieho stupňa socializácie žiakov.