ZŠ Zbudské Dlhé

AKTUÁLNE DIANIE

Fotogaléria

Organizácia vyučovania

1. hodina:
7:30 - 8:15

malá prestávka (10 min)

2. hodina:
8:25 - 9:10

veľká prestávka (15 min)

3. hodina:
9:25 - 10:10

malá prestávka (10 min)

4. hodina:
10:20 - 11:05

malá prestávka (10 min)

5. hodina:
11:15 - 12:00

obed (30 min)

6.hodina 

12.30-13.15