ZŠ Zbudské Dlhé

10.May.2019 Aktuality

Zelená škola

Pekný jarný deň sme spolu so žiakmi využili na úpravu sklaky v areály školy. Žiaci sa učili vyplevať burinu, posadiť alebo presadiť kvety. Využili sme pozantky z vlastivedy, kde sme sa učili z čoho sa skladá kvet a čo všetko je potebné preto, aby kvety rástli. V praxi sme sa oboznámili z pracovným náradím v záhrade a životom rastlín a ich dôležitosti pre život ľudí a zvierat. Ako najdôležitejší poznatok sme si odniesli, že rastliny treba chrániť a zbytočne ich netrháme.

AKTUÁLNE DIANIE