ZŠ Zbudské Dlhé

11.June.2019 Aktuality

Polícia

V rámci dopravnej výchovy sme k nám do školy pozvali príslušníkov polície z Koškoviec,aby nám bližšie predstavili svoju prácu a upevnili sme si poznatky o tom ako sa máme správať na ceste. Žiaci si mohli vyskúšať aké je to byť na zásahu a behať s ťažkou vestou ako policajt. Vyskúšali si obušky, putá aj dreger. Chlapcom sa aj tak najviac páčila zbraň, ktorú im ukázali. Spolu s policajtmi sme si zopakovali po akej strene sa chodí individuálne a ako chodí skupina, kedže chodci sú najzraniteľnejšia súčasť cesty. Naši žiaci ukázali dobré poznatky o dopravnej výchove, ktorej sa venujeme počas vyučovania.

AKTUÁLNE DIANIE