ZŠ Zbudské Dlhé

09.April.2018 Aktuality

Deň Rómov

V apríli sme si na škole pripravili akciu Deň Rómov, kde sme spoznávali ich zvyky a kultúru. Zaspievali sme si spoločne ich hymnu, prečítali si rozprávku Deti Slnka a žiaci si pod vedením učiteľov vyrobili rómsku vlajku alebo iné výrobky v jej farbách. Žiakom sme sa snažili priblížiť ich zvyky, tradície a históriu, porozprávali sme sa spoločne o tom, aké zvyky sa dodržiavajú ešte u nich.

AKTUÁLNE DIANIE