ZŠ Zbudské Dlhé

06.December.2018 Aktuality

Vianočná besiedka 2018


V decembri sme si spolu so žiakmi pripravali vianočné vystúpenie pre rodičov, starých rodičov a súrodencov naších žiakov. Žiaci zarecitovali vianočné básne pripravili si tanček aj divadielko. Rodičia ich odmenili potleskom. Za svoje pekné vystúpenie a dobré skutky počas celého roka ich Mikuláš odmenil sladkou odmenou. Celé vystúpenie sa nieslo v radostnej a pokojnej atmosfére z blížiacich sa sviatkov.

AKTUÁLNE DIANIE