ZŠ Zbudské Dlhé

14.December.2018 Aktuality

Vianočná rozprávka

V decembri nás navštívilo divadlo z Prešova, ktoré nám zahrálo Vianočnú rozprávku o tom, či sa nám vôbec oplatí počúvať celý rok a ako sa dá vymazať zo zlého zoznamu. Divadielko bolo poučné a inšpiratívne nie len na realizaciu doma ale aj škole. Žiaci sa naučili, že počúvať  a plniť si povinnosti je potrebné počas celého roka a nie len pred Vianocami.

AKTUÁLNE DIANIE