ZŠ Zbudské Dlhé

24.September.2019 Aktuality

V zdravom tele zdravý duch


Školský rok 2019/2020 sme začali športovým dňom, na ktorom sa žiaci lepšie spoznali a vytvorili si lepšie vzťahy. Žiaci spolu súťažili v skupinách ale ukázali svoje športové zručnosti, obratnosť a vytvravlosť aj individuálne. Športového dňa sa zučastnili žiaci od nultého ročníka až po 4.ročník základnej školy. Počasie nám prialo a tak nám nič nemohlo brániť užiť si tento deň naplno a ukázať v sebe športového ducha.

AKTUÁLNE DIANIE